Kesäkoti

Kesäkotivuokrat 2023

Huoneistojen (1–11) hinnat.

1. 574 €
2. 312 €
3. 744 €
4. 461 €
5. 369 €
6. 780 €
7. 571 €
8. 382 €
9. 564 €
10. 498 €
11. 1238

Sähkömaksut huone- tai vaunukohtaisesti sähkömittarin kulutuksen mukaan. 0,30 EUR/ KWH, minimiveloitus 5 euroa.   

Matkailuvaunun paikkavuokra: 320 €/ kesä

Venepaikka: 20 €/ kesä

Saunamaksu jäseneltä: 5 €/ kerta
Saunamaksu vieraalta: 7 €/ kerta

Maksuehdot

Tilapäinen vuokraaja: Käteinen

Kesäasukkaat: 15.6. mennessä

Muut mahdolliset vuokrat ja maksut sovittava erikseen.

Kesäkodin säännöt

 1. Kesäpaikat vuokrataan yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle kesäkaudeksi kerrallaan 1 kuukauden irtisanomisajalla vuokranantajan toimesta. Eläkkeelle jäänyt jäsen voi kuitenkin jatkaa kesäpaikan vuokralaisena.
 • Kesäkotia haetaan 15.3 menneessä ja vuokralaiset vahvistaa hallitus isännän esityksen perusteella.
 • Isäntä edustaa kesäkotia yhdistyksen hallituksessa ja on yhteydessä ulkopuolisiin tahoihin.
 • Kesäasukas sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntörikkomuksesta voidaan antaa varoitus ja toistuvasta sääntörikkomuksesta kesäasukkaan vuokrasopimus voidaan irtisanoa välittömästi.
 • Kesäkodin ja vaunupaikan vuokra-aika on yksi vuosi. Pääsääntöisesti kesäkausi on kevät talkoista syys talkoisiin. Majoittuminen kesäkauden ulkopuolella on mahdollista kuitenkin siten että ympärivuotinen asuminen on kielletty.
 • Asukkaalla on oikeus jatkaa vanhalla vaunupaikalla/huoneessa. Vapaaseen huoneeseen/ vaunupaikkaan etuoikeus on alueella pisimpään olleella. Jos jäsen on käyttänyt etuoikeuden, siirtyy hän jonon hännille.  
 • Vaunupaikkaan kuuluvat rakennelmat saavat olla korkeitaan 10 m2.
 • Kesäkotialue sekä yleiset tilat ovat yhdistyksen kaikkien jäsenten tasavertaisessa käytössä.  
 • Jokaisen aikuisen kesäasukkaan on suoritettava vähintään yksi talkoopäivä vuokrakuukautta kohti alueemme hyväksi. Tämä tarkoittaa kolmea talkoopäivää, kevät- ja syystalkoiden lisäksi.
 1. Alueen kunnossapito ja nurmialueiden hoito perustuu viikkotalonmies toimintaan. Jokainen asukas on velvollinen vastaamaan kahdesta talonmies viikosta ja siihen määritellyistä tehtävistä. Talonmies palvelua ei voi ostaa ulkopuolisilta toimijalta. Vuoroja/työtehtäviä voi vaihtaa muiden kesäasukkaiden kanssa.
 1. Avotulenteko on kielletty. Jätteet on toimitettava niille osoitettuun paikkaan. Ruissalon yleisohjeet ja vuokrasopimuksen säännökset kieltävät puiden kaatamisen, kukkien ym. luonnon turmeleminen ja roskaamisen.                     
 1. Päätalossa on huomioitava muut asukkaat, keittiö on jokaisen kesäasukkaan yhteiskäytössä. Juhlista sovittava isännän kanssa erikseen. Päätalolla hiljaisuus klo 22
 1. Saunan tilauksen aikana kesäasukkailta ehdottomasti meno kielletty saunaan ja saunanrantaan. 
 1. Paikallaolijat päättävät saunan lämmityksestä kuitenkin siten että pääsääntöisesti sauna kesä-elokuu klo18-20. Sauna-aikaa on mahdollista jatkaa 17-18, 20-21/10€ tunti. Muut ajat 20 €/2tuntia (yksityissauna). Saunan voi lämmittää kesäajan ulkopuolisella ajalla talkoissa jos osallistujia vähintään 3 henk.
 1. Väliaikaiset terassit ja muut rakennelmat on erikseen sovittava isännän kanssa. Kiinteät rakennelmat on kielletty.
 1. Asuntovaunut / autot pidettävä rekisterissä.
 1. Venepaikat vuokrataan vuosittain ja jaetaan isännän toimesta.
 1. Koirien ja kissojen ym. lemmikkieläinten pitäminen alueella sallitaan erikoisluvalla, kuitenkin AINA kytkettynä. Päätalossa ja saunalla kokonaan kielletty.
 1. Kalastuksessa noudatettava Turun kaupungin vesialueilleen määräämiä kalastussääntöjä. Kalastuspaikat ja tarvikkeet pidettävä siistinä ja järjestyksessä.