Kesäkoti

Kesäkotivuokrat 2024

Huoneistojen (1–11) hinnat.

1. 622,80€
2. 338,40€
3. 806,40 €
4. 500,40 €
5. 399,60€
6. 846,00 €
7. 619,20 €
8. 414,00 €
9. 612,0 €
10. 540,00 €
11. 1342,80 €

Sähkömaksut huone- tai vaunukohtaisesti sähkömittarin kulutuksen mukaan. 0,30 EUR/ KWH, minimiveloitus 5 euroa.   

Matkailuvaunun paikkavuokra: 330 €/ kesä

Venepaikka: 25 €/ kesä

Saunamaksu jäseneltä: 5 €/ kerta
Saunamaksu vieraalta: 7 €/ kerta

Maksuehdot

Tilapäinen vuokraaja: Käteinen

Kesäasukkaat: 15.6. mennessä

Muut mahdolliset vuokrat ja maksut sovittava erikseen.

Kesäkodin säännöt

 • Kesäpaikat vuokrataan yhdistyksen jäsenille kesäkaudeksi kerrallaan 1 kuukauden irtisanomisajalla vuokranantajan toimesta. Mikäli asukas luopuu huoneestaan, on hän velvollinen tyhjentämään sen kaikista tavaroista. 

 • Kesäkotia haetaan 15.3 menneessä ja vuokralaiset vahvistaa hallitus isännän esityksen perusteella.

 • Isäntä edustaa kesäkotia yhdistyksen hallituksessa ja on yhteydessä ulkopuolisiin tahoihin.

 • Kesäasukas sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntörikkomuksesta voidaan antaa varoitus ja toistuvasta sääntörikkomuksesta kesäasukkaan vuokrasopimus voidaan irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla.

 • Kesäkodin ja vaunupaikan vuokra-aika on yksi kausi. Kesäkausi on kevättalkoista syystalkoisiin. Majoittuminen kesäkauden ulkopuolella on mahdollista siten, että ympärivuotinen asuminen on kielletty. Kesäkauden ulkopuolella yleisen sähkön käyttö on sallittu vain isännän luvalla.

 • Asukkaalla on oikeus jatkaa vanhalla vaunupaikalla/huoneessa. Vapaaseen huoneeseen/ vaunupaikkaan etuoikeus on alueella pisimpään olleella. Jos jäsen on käyttänyt etuoikeuden, siirtyy hän jonon hännille.  

 • Vaunupaikkaan voidaan rakentaa kohtuullisen kokoinen terassi, ei kiinteitä rakennelmia. Kaikista rakennelmista on sovittava isännän kanssa.

 • Kesäkotialue sekä yleiset tilat ovat yhdistyksen kaikkien jäsenten tasavertaisessa käytössä.  

 • Jokaisen täysi-ikäisen kesäasukkaan on osallistuttava alueen siisteyden ja kunnossapidon ylläpitoon kevät- ja syystalkoiden lisäksi. Isäntä jakaa ja valvoo talkootehtävät.

 • Kesäasukkaille kuuluu viikkotalonmiesvuorot. Työtehtävät ovat nurmialueiden hoito, saunan eteisen, wc-tilojen ja pukuhuoneiden siivous sekä roskisten tyhjennys. Jokaista huonetta/vaunua kohden on vähintään 2 talonmiesviikkoa per kausi. Vuoroja/työtehtäviä voi vaihtaa muiden kesäasukkaiden kanssa. Yli 80-vuotias on vapautettu näistä tehtävistä.

 • Avotulenteko on kielletty. Jätteet on toimitettava niille osoitettuun paikkaan. Ruissalon yleisohjeet ja vuokrasopimuksen säännökset kieltävät puiden kaatamisen, kukkien ym. luonnon turmeleminen ja roskaamisen.     

 • Alueella on huomioitava muut asukkaat. Päätalon yhteiset tilat ovat jokaisen kesäasukkaan yhteiskäytössä. Juhlista sovittava isännän kanssa erikseen. Alueella hiljaisuus klo 22.

 • Saunan tilauksen aikana kesäasukkailta ehdottomasti meno kielletty sauna-alueelle.

 • Paikallaolijat päättävät saunan lämmityksestä kuitenkin siten, että pääsääntöisesti sauna on klo 18–20. Sauna-aikaa on mahdollista jatkaa 10 € tunti. Yksityissauna 20 € /2 tuntia. Saunan voi lämmittää, jos osallistujia kolmesta perhekunnasta. Isoista työläistä talkoosta saa saunan lämmittää myös yksin. Tästä sovittava isännän kanssa. Heinäkuussa sauna lämpenee joka päivä.

 • Asuntovaunut / -autot pidettävä liikennevakuutuksessa.

 • Venepaikat vuokrataan vuosittain ja jaetaan isännän toimesta.

 • Koirien ja kissojen ym. lemmikkieläinten pitäminen alueella sallitaan ainoastaan vaunuissa ja Humisevassa, jos muut Humisevan asukkaat eivät sitä vastusta. Lemmikit on aina pidettävä kytkettynä. Päätalossa ja saunalla lemmikit ovat kokonaan kielletty. Mikäli lemmikistä aiheutuu haittaa asukkaille tai luonnolle, voi isäntä poistaa lemmikin alueelta.

 • Kalastuksessa noudatettava Turun kaupungin vesialueilleen määräämiä kalastussääntöjä. Kalastuspaikat ja tarvikkeet pidettävä siistinä ja järjestyksessä.