Kesäkoti

Kesäkotivuokrat 2024

Huoneistojen (1–11) hinnat.

1. 622,80€
2. 338,40€
3. 806,40 €
4. 500,40 €
5. 399,60€
6. 846,00 €
7. 619,20 €
8. 414,00 €
9. 612,0 €
10. 540,00 €
11. 1342,80 €

Sähkömaksut huone- tai vaunukohtaisesti sähkömittarin kulutuksen mukaan. 0,30 EUR/ KWH, minimiveloitus 5 euroa.   

Matkailuvaunun paikkavuokra: 330 €/ kesä

Venepaikka: 25 €/ kesä

Saunamaksu jäseneltä: 5 €/ kerta
Saunamaksu vieraalta: 7 €/ kerta

Maksuehdot

Tilapäinen vuokraaja: Käteinen

Kesäasukkaat: 15.6. mennessä

Muut mahdolliset vuokrat ja maksut sovittava erikseen.

Kesäkodin säännöt

 • Kesäpaikat vuokrataan yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle kesäkaudeksi kerrallaan 1 kuukauden irtisanomisajalla vuokranantajan toimesta. Eläkkeelle jäänyt jäsen voi kuitenkin jatkaa kesäpaikan vuokralaisena.
 • Kesäkotia haetaan 15.3 menneessä ja vuokralaiset vahvistaa hallitus isännän esityksen perusteella.
 • Isäntä edustaa kesäkotia yhdistyksen hallituksessa ja on yhteydessä ulkopuolisiin tahoihin.
 • Kesäasukas sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntörikkomuksesta voidaan antaa varoitus ja toistuvasta sääntörikkomuksesta kesäasukkaan vuokrasopimus voidaan irtisanoa välittömästi.
 • Kesäkodin ja vaunupaikan vuokra-aika on yksi vuosi. Pääsääntöisesti kesäkausi on kevättalkoista syystalkoisiin. Majoittuminen kesäkauden ulkopuolella on mahdollista kuitenkin siten että ympärivuotinen asuminen on kielletty.
 • Asukkaalla on oikeus jatkaa vanhalla vaunupaikalla/huoneessa. Vapaaseen huoneeseen/ vaunupaikkaan etuoikeus on alueella pisimpään olleella. Jos jäsen on käyttänyt etuoikeuden, siirtyy hän jonon hännille.  
 • Vaunupaikkaan kuuluvat rakennelmat saavat olla korkeitaan 10 m2.
 • Kesäkotialue sekä yleiset tilat ovat yhdistyksen kaikkien jäsenten tasavertaisessa käytössä.  
 • Jokaisen aikuisen kesäasukkaan on suoritettava vähintään yksi talkoopäivä vuokrakuukautta kohti alueemme hyväksi. Tämä tarkoittaa kolmea talkoopäivää, kevät- ja syystalkoiden lisäksi.
 • Alueen kunnossapito ja nurmialueiden hoito perustuu viikkotalonmies toimintaan. Jokainen asukas on velvollinen vastaamaan kahdesta talonmiesviikosta ja siihen määritellyistä tehtävistä. Talonmiespalvelua ei voi ostaa ulkopuolisilta toimijalta. Vuoroja/työtehtäviä voi vaihtaa muiden kesäasukkaiden kanssa.
 • Avotulenteko on kielletty. Jätteet on toimitettava niille osoitettuun paikkaan. Ruissalon yleisohjeet ja vuokrasopimuksen säännökset kieltävät puiden kaatamisen, kukkien ym. luonnon turmeleminen ja roskaamisen.                     
 • Päätalossa on huomioitava muut asukkaat, keittiö on jokaisen kesäasukkaan yhteiskäytössä. Juhlista sovittava isännän kanssa erikseen. Päätalolla hiljaisuus klo 22
 • Saunan tilauksen aikana kesäasukkailta ehdottomasti meno kielletty saunaan ja saunanrantaan. 
 • Paikallaolijat päättävät saunan lämmityksestä kuitenkin siten, että pääsääntöisesti sauna kesä-elokuu klo18-20. Sauna-aikaa on mahdollista jatkaa 17-18, 20-21/10€ tunti. Muut ajat 20 €/2tuntia (yksityissauna). Saunan voi lämmittää kesäajan ulkopuolisella ajalla talkoissa jos osallistujia vähintään 3 henk.
 • Väliaikaiset terassit ja muut rakennelmat on erikseen sovittava isännän kanssa. Kiinteät rakennelmat on kielletty.
 • Asuntovaunut / autot pidettävä rekisterissä.
 • Venepaikat vuokrataan vuosittain ja jaetaan isännän toimesta.
 • Koirien ja kissojen ym. lemmikkieläinten pitäminen alueella sallitaan erikoisluvalla, kuitenkin AINA kytkettynä. Päätalossa ja saunalla kokonaan kielletty.
 • Kalastuksessa noudatettava Turun kaupungin vesialueilleen määräämiä kalastussääntöjä. Kalastuspaikat ja tarvikkeet pidettävä siistinä ja järjestyksessä.